FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Quality

Nasze wyniki


Słuchacze P.P.J.O. „HORIZON” od lat przystępują do międzynarodowych egzaminów organizowanych na całym świecie przez Uniwersytet Cambridge (tzw. egzaminy UCLES – University of Cambridge Local Examinations Syndicate, potocznie zwane egzaminami Cambridge), traktując to jako formę potwierdzenia umiejętności zdobytych w trakcie naszych kursów.

Szczególnym powodzeniem cieszy się najpopularniejszy i najczęściej zdawany na całym świecie egzamin FCE – First Certificate In English, potwierdzający znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym wyższym – B2 w systemie poziomów Rady Europy (CEF – Common European Framework)

Od roku 1998 do chwili obecnej do egzaminów UCLES przystąpiło już blisko stu uczniów P.P.J.O. „HORIZON”. Zdawalność za lata 1998 – 2007 wyniosła wśród tych osób 95%!

horizon

horizon