FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

People and methods

Koncepcja nauczania

W P.P.J.O. "Horizon" obowiązuje eklektyczne, komunikatywne podejście do nauczania, gdzie głównym celem jest rozwijanie u słuchaczy umiejętności swobodnego porozumiewania się na wszystkich poziomach znajomości języka. Metody i techniki nauczania przystosowane są do wieku ucznia, jego potrzeb, stylu uczenia się oraz rodzaju kształtowanych umiejętności. Korzystamy ze sprawdzonych metod zarówno tych tradycyjnych, jak i niekonwencjonalnych. Są wśród nich: metoda audiolingwalna, kognitywna, bezpośrednia, tzw. TPR oraz elementy metody naturalnej i sugestopedii. Programy nauczania uwzględniają zarówno wymagania egzaminów językowych Uniwersytetu Cambridge, jak i obowiązujące w Unii Europejskiej zasady Common European Framework.

Osiągamy te cele dzięki:

horizon horizon horizon horizon horizon
  • pracy w małych grupach
  • różnorodności ćwiczeń i tematyki
  • systematycznym powtórzeniom materiału
  • stosowaniu j. angielskiego przez słuchaczy już od pierwszej lekcji
  • konwersacjom, dyskusjom i 'role-plays' dotyczących większości sytuacji życiowych i zawodowych
  • stosowaniu materiałów autentycznych tj. gazet i nagrań anglojęzycznych, filmów video i DVD, piosenek w wersji oryginalnej
  • korzystaniu z najnowszych podręczników i materiałów CUP, OUP, Pearson Education i innych wydawnictw językowych.

Nie obiecujemy słuchaczom, że nauczymy ich języka w 3 miesiące, lecz uświadamiamy im, że tylko połączony wysiłek szkoły, nauczyciela i słuchacza może przynieś zamierzone efekty. Słuchacz musi jednocześnie wiedzieć jak się uczyć skutecznie bez nauczyciela, w domu. Dlatego nasi nauczyciele wdrażają słuchaczy do szeroko rozumianej AUTONOMII już na lekcjach.

  • Słuchacze uczą się jak posługiwać się słownikiem (by móc samodzielnie wzbogacać swoje słownictwo), a jednocześnie jak radzić sobie z językiem bez ciągłego do nich zaglądania.
  • Słuchacze dowiadują się jakie są ich mocne i słabe strony w posługiwaniu się językiem (dzięki raportom sporządzanym dwa razy do roku przez nauczycieli) oraz uświadamiają sobie jak doskonalić swoje umiejętności, w oparciu o jakie materiały i techniki (pomocą służy szkolne SELF-STUDY CENTRE, wyposażone w liczne pozycje książkowe, audio i video).
  • Nauczyciele uczą słuchaczy jak skutecznie przyswajać poznany na lekcjach materiał gramatyczno-leksykalny (uczniowie poznają swoje style uczenia się).

horizon