FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

People and methods

Dlaczego my?

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie ofertą językową naszej szkoły - z HORIZON będziecie zawsze na właściwym kursie.

P.P.J.O."HORIZON" działa na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi z delegaturą w Piotrkowie Trybunalskim (Nr 7/92).

Kadra nauczycielska "HORIZON" to absolwenci anglistyki, licencjaci kolegiów językowych oraz wykwalifikowani 'native speakers' (lektorzy cudzoziemscy), na których statut szkoły nakłada obowiązek doskonalenia swoich umiejętności m.in. w trakcie comiesięcznych wewnętrznych szkoleń metodycznych. Prowadzenie tych szkoleń to, obok regularnego hospitowania zajęć oraz opracowywania i uaktualniania programów nauczania, jeden z podstawowych obowiązków doradcy metodycznego.

Główne wyznaczniki naszej działalności nie zmieniły się od początku istnienia szkoły, a więc od 1992 roku:

horizon horizon horizon horizon horizon
 • bogata oferta różnorodnych kursów
 • niewielkie, starannie dobrane grupy uczniów
 • najnowsze i najlepsze podręczniki wydawnictw pearson education, oxford university press, heinemann i innych
 • własne zaplecze wyposażone m.in. w nowoczesne pomoce audio i wideo
 • fachowa kadra wykorzystująca to, co najlepsze w nowoczesnej metodyce
 • własna biblioteka wydawnictw językowych i pomocy naukowych
 • internet cafe z dostępem do interesujących stron językowych i multimediów
 • pośredniczymy w załatwianiu wyjazdów językowych
 • pomagamy w zapisie na egzaminy językowe (m.in. FCE)

 • działamy na rynku już od 1992 roku
 • celem nauki są między innymi egzaminy Cambridge i Nowa Matura
 • prowadzimy wewnętrzny nadzór pedagogiczny
 • prowadzimy zajęcia w grupach średnio 8-9 osobowych
 • uczymy według metody komunikatywnej z elementami innych metod
 • nasze programy dostosowane są do wieku i stopnia zaawansowania słuchaczy
 • zapewniamy ciągłość nauki na różnych poziomach nauczania
 • lekcje internetowe survival english na www.horizon.edu.pl
 • oferujemy podręcznik gratis przy jednorazowej wpłacie za rok z góry
 • oferujemy zniżki dla stałych klientów oraz dla rodzin
 • dokonujemy naboru m.in. na podstawie testu i/lub rozmowy klasyfikacyjnej
 • po teście i/lub rozmowie oferujemy tygodniowy bezpłatny okres próbny
 • wystawiamy świadectwa końcowe oraz raporty o postępach
 • monitorujemy opinię na temat kursów przy pomocy ankiet ewaluacyjnych
 • oferujemy bezpłatne konsultacje dla naszych uczniów i ich rodziców
 • proponujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe m.in. w formie konwersacji (tzw. 'club sessions')
 • ponad 90% naszych słuchaczy podchodzących do egzaminów Cambridge – zdaje je
 • nie składamy nierealnych obietnic (angielski 5 razy szybciej, etc.)

horizon