FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2023-02-21 wyjazd do Londynu - wakacje 2023

ANGLIA - LONDYN ZAPRASZAMY NA WYJAZD EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY

 

ANGLIA - LONDYN

WYJAZD EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY

Miejsce pobytu:  Londyn

 

Termin: 29 lipca – 12 sierpnia 2023 – (2 tygodnie) 

lub

(29 lipca – 5 sierpnia 2023 - 1 tydzieÅ„)

 

 

    Wiek uczestników:  14 - 16,  16+       

 

SzkoÅ‚a TWIN  mieÅ›ci siÄ™ w nowoczesnym, klimatyzowanym budynku w dzielnicy Greenwich  w  Londynie, w dogodnym poÅ‚ożeniu blisko centrum Londynu i wielu atrakcji turystycznych np. Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego lub O2.

Zajęcia odbywają się w grupach międzynarodowych.

                 

Charakterystyka wyjazdu:

 

·        20 lekcji  jÄ™zyka angielskiego tygodniowo (od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku, 9.00-12.30)

·        zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych u rodzin angielskich

·        dwa posiÅ‚ki dziennie u rodzin (Å›niadanie i obiadokolacja)

·        materiaÅ‚y do lekcji, Å›wiadectwo ukoÅ„czenia kursu oraz raport osiÄ…gnięć ucznia

·        szkoÅ‚a/opiekun zapewnia program dodatkowych zajęć i atrakcji w czasie wolnym.

 

OpÅ‚ata za lekcje i zakwaterowanie z wyżywieniem za 2 tygodnie wynosi 970 funtów,

(w przypadku 1 tygodnia - 485 funtów).

Koszt  za 2 tygodnie wraz z przelotem, w zależnoÅ›ci od kursu funta, ksztaÅ‚tuje siÄ™ na poziomie okoÅ‚o 6100 zÅ‚  (1 funt = 5,50zÅ‚).

Należy doliczyć opłaty za przejazdy po Londynie oraz kieszonkowe.

Przez caÅ‚y okres wyjazdu nadzór i opiekÄ™ nad mÅ‚odzieżą sprawować bÄ™dzie nauczyciel P.P.J.O. „HORIZON”.

 

Zainteresowane osoby prosimy o wypeÅ‚nienie poniższego kuponu i zwrot do sekretariatu  PPJO HORIZON w terminie do 20 marca 2023 lub kontakt telefoniczny z p. Adamem PolitaÅ„skim w godz. 11.00-13.00  tel. 044-685 11 88 lub 784 078 054 lub podanie danych kontaktowych mailowo na:   radomsko@horizon.edu.pl

Istnieje też możliwość wyjazdów indywidualnych w innych terminach.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

ImiÄ™ i nazwisko .................................................

 

 

Telefon ...............................................................

 

 

Data urodzenia   .....................

 

 

Podpis   .................................

 horizon