FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2022-08-20 Promo 2022/2023

Prosimy o zapoznanie się z oferta naszych zniżek i gratisów

  

 • tydzieÅ„ gratis dla osób rozpoczynajÄ…cych naukÄ™ (lekcje próbne)
   
 • zniżki dla staÅ‚ych klientów (po minimum roku nauki) 
   
 • zniżka rodzinna - dla każdego czÅ‚onka rodziny
 • dziennik internetowy gratis!

Poza tym, jak co roku oferujemy naszym sÅ‚uchaczom: 

 • bezpÅ‚atne comiesiÄ™czne konsultacje lektorów (dla uczniów / ich rodziców)
 • 10% zniżki przy zakupie podrÄ™cznika
 • dogodny system wpÅ‚at trymestralnych lub miesiÄ™cznych
 • pomoc w zaÅ‚atwianiu zagranicznych wyjazdów jÄ™zykowych
 • pomoc przy zapisie na egzaminy Cambridge English
 • dostÄ™p do bogatego zbioru pomocy i wydawnictw jÄ™zykowych w bibliotece szkolnej
 • dwa raporty o postÄ™pach w ciÄ…gu roku szkolnego (Å›ródroczny i koÅ„cowy)
Zapraszamy też PaÅ„stwa do Å›ledzenia naszego konta na Facebook'u (facebook.com/horizon.radomsko lub przez stronÄ™ internetowÄ… szkoÅ‚y). MogÄ… siÄ™ na nim pojawić m. in. konkursy z wartoÅ›ciowymi nagrodami.

Zapraszamy! Zapisy juz trwają! Zapraszamy! Zapisy już trwają!horizon