FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2022-01-10 Wracamy do zajęć w trybie stacjonarnym

Od poniedziałku, 10 stycznia, zajęcia w PPJO 'HORIZON' odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

Przypominamy o zachowaniu rygoru sanitarnego - obowiązuje m. in. dezynfekcja rąk, noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych szkoły, zarówno przez uczniów, jak i ich rodziców.

Ewentualna zmiana trybu nauki zależy od dalszych rozporzadzeń ministra zdrowia.horizon