FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2021-03-21 Harmonogram zajęć od 20.03 do 9.04.2021

W tym okresie zajęcia wszystkich grup w 'HORIZON' toczą się w trybie online

Przed Świętami Wielkanocnymi zajęcia w P.P.J.O. 'HORIZON' trwają do czwartku 1 kwietnia włącznie.

W dniu tym odrabiać będziemy awansem zajęcia z czwartku 3 czerwca (Boże Ciało).

Po Świętach zajęcia wznawiamy we środę 7 kwietnia 2021.

W dniu tym odrabiamy nie odbyte zajęcia ze środy 11 listopada 2020.

W przypadku zajęć nie odbytych z przyczyn losowych obowiazują indywidualne uzgodnienia grup z lektorami.horizon