FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2020-10-17 Grupy licealne w HORIZON w trybie nauki online

Szanowni Państwo,

W związku ze zmieniejącą się sytuacją epidemiczną od dnia 19 października 2020 na nauczanie online przechodzą w P. P. J. O. HORIZON grupy licealne. W niektórych przypadkach zmiana może też dotyczyć ósmoklasistów bądź dorosłych w grupach łączonych z licealnymi.

Wszystkie grupy, których zmiana dotyczy zostaną poinformowane o tym przez ubiegłoroczne konta Skype. Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości. Uczniowie, którzy dołączyli do grup w nowym roku szkolnym otrzymają kod dostępu z sekratariatu HORIZON w przyszłym tygodniu.

Mamy nadzieję, że zmiany mają charakter tymczasowy, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco w miarę zmieniającej się sytuacji.horizon