FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Extras

Crazy tenses (2)

Witam i przypominam, że ostatnio podróżowaliśmy w zaplanowanej przyszłości. Dziś ciąg dalszy lingwistycznej eskapady, tym razem w czasy minione... Once upon a time there was a girl called Little Red Riding Hood. One day, her mother asked her to take a basket with food and (wine) to her sick grandma... Ot, i początek historii, którą wszyscy znamy. Czerwony Kapturek doprowadza swym brakiem ostrożności do dramatycznego zwrotu w życiu babci i sama kończy podobnie. Tak, tak, jak już się pewnie domyślacie, za chwilę zajmiemy się czasem, który dominuje w powyższej bajeczce, a mianowicie czasem przeszłym prostym Past Simple. Opisuje on czynności, które dokonały się w przeszłości i z chwilą obecną nie mają wiele wspólnego. Czasami, a nawet bardzo często występują dokładne określenia chwili wykonania danej czynności, np. yesterday, last Sunday, in 1999, itd.

I tak, chcąc opowiedzieć o przeszłości w najprostszy sposób, dodajemy do czasownika w bezokoliczniku końcówkę -d lub -ed (jeśli czasownik kończy się spółgłoską):

live- lived  ale  ask - asked
phone - phoned  work - worked

Jeżeli czasownik kończy się w pisowni literą -y, poprzedzoną spółgłoską (to ważne), dodajemy końcówkę -ed, zaś -y zmieniamy w i:

study - studied
cry - cried

I wreszcie ostatnie utrudnienie. Jeżeli czasownik kończy się jedną samogłoską i jedną spółgłoską, podwajamy ostatnią spółgłoskę, pod warunkiem jednak, że nie jest to -w lub -x, i ostatnia sylaba jest akcentowana:

stop - stopped  ale  show - showed

Czy to już wszystko? O, nie, to byłoby zbyt proste. Wiele czasowników to czasowniki nieregularne, tworzące swoje drugie formy w sposób dość nieprzewidywalny. Nie martwcie się jednak, jest ich zaledwie parę setek... Niestety trzeba się ich wykuć na pamięć, nic nie pomoże, że trudne i nudne. Tablice z czasownikami nieregularnymi znajdziecie w każdym dobrym słowniku i podręczniku do gramatyki, ja zaś skromnie podrzucę parę typowych przykładów:

go - went  do - did have - had  make - made


horizon