FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Extras

Crazy tenses (2)

Hello! Tkwimy nadal w chwili obecnej, w teraźniejszości. Przypomnijmy sobie- ot, tak, na wszelki wypadek- formę orzeczenia w czasie Present Continuous, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu:

to be +V-ing
I am dancing cha-cha-cha.

A co z przeczeniami? Jak z pytaniami? Przeczenia tworzymy prościutko, przez wtrącenie słówka not zaraz po formie czasownika to be:


horizon