FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Extras

Crazy tenses (1)

Witam! Dziś GRAMMAR CORNER otwiera nowy cykl artykułów poświęcony (brrrr...) czasom gramatycznym. Dochodzą nas głosy, że w waszych głowach panuje niezły bigos, w którym czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe mieszają się bez przeszkód, ich formy swobodnie się przenikają tworząc interesujące kombinacje, zaś jeśli chodzi o zastosowanie, to dla czasów zazwyczaj nie znajdujecie żadnego zastosowania. Pora więc rozpocząć dzieło. Zaczynamy niewinnie- od najprostszego z najprostszych, czasu Present Continuous. Najpierw- scenka rodzajowa, czy też raczej rodzinna:

The sun is shining, butterflies are flying ...
Mom: Kids, come and help me with the dishes.
Paul: I can't. I am swimming in the pool.
Peter: I'm busy. I am dancing rumba.
Mom: Where is Lucy and Tom?
Peter: They are walking in the park.
Mom: And where is your father?
Peter: He is learning English.

Powyższe zdania mają formę orzeczenia narzuconą im przez dzisiejszego bohatera, czas teraźniejszy ciągły. Orzeczenia te składają się z czasownika to be- być w odpowiadającej danej osobie formie- oraz czasownika właściwego, do którego dołączona jest końcówka -ing. Nie zawsze wystarczy dodać do podstawowej formy końcówkę. Po pierwsze, jeżeli czasownik kończy się na literę e, śmiało wyrzucamy ją przed dodaniem -ing, np: write- writing. Po drugie, jeżeli czasownik ma tylko jedną sylabę i kończy się na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską, spółgłoska ulega podwojeniu, jak w :swim- swimming. Po trzecie, jeśli czasownik zakończony jest literami - ie, to przed dodaniem końcówki -ing zamieniamy je na -y, np: lie- lying. Przejdziemy teraz do sedna dzisiejszego wykładu: powyższe przykłady oznaczają tyle, że dana czynność wykonywana jest właśnie teraz, w chwili mówienia. A więc dokładnie w tym momencie Pawełek pływa sobie w basenie, słoneczko świeci, Piotruś tańczy, a tata wkuwa słówka z angielskiego. Wszystko dzieje się na naszych oczach, pod naszym nosem, dokładnie teraz now, w tym momencie at the moment.

A co z przeczeniami, pytaniami i innymi zastosowaniami czasu Present Continuous? O tym przeczytacie w kolejnym GRAMMAR CORNER.


horizon