FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Extras

CRAZY PRONOUNS (1)

Dziś i za dwa tygodnie będzie o zaimkach Pronouns, które są tak nieodzowne i często stosowane, a do tego tak bardzo ułatwiają nam życie i stanowią o urozmaiceniu wypowiedzi, że nie znać ich to wstyd i hańba. Przeczytajcie więc poniższe wywody, a wnet pojmiecie sens i zastosowanie przeuroczych zaimków.

Zaimki osobowe Personal Pronouns

To jedna z pierwszych rzeczy , jakich nauczyliście się po angielsku. Pamiętacie te śliczne tabelki z liczbą pojedynczą i mnogą, podzielone starannie na osoby, ot coś jak to:

I we
you you
he they
she
it

To są zaimki zastępujące nam w zdaniu osobę lub rzecz, o której mówimy, a więc podmiot Subject wypowiedzi. Zamiast powtarzać co chwila, że Hela to, Hela tamto, już w następnym zdaniu używamy bystrze zaimka she -ona. Z ciekawostek, należy pamiętać, że I- ja-egocentryczni Wyspiarze piszą wielką literą, że liczba pojedyncza ma trzy osoby w zależności od rodzaju, ale pod it podlegają wszystkie przedmioty, jak i zwierzęta, chyba że mówimy o ukochanym Azorku, który nie może być nikim innym jak upersonifikowanym he. Drugi zestaw zaimków pojawia się, gdy zastępujemy nimi dopełnienie Object zdania. Zamiast powtarzać w kółko, że nie lubię Heli, nie znoszę Heli, och, jak ja nienawidzę Heli, powiemy krótko- I hate her, jak poniżej:

me us
you you
him them
her
it

I jeszcze jedna możliwość - te same zaimki osobowe pojawiają się po naszym starym, poczciwym czasowniku to be- być: Answer the phone- it's me! This can't be him.


horizon