FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Extras

MISTAKES WE DO MAKE

Tak, wiem, erare humanum est. Wszyscy robimy błędy we all make mistakes, nikt nie jest ideałem nobody's perfect, uczymy się na błędach we learn from mistakes, ale najwyższy czas wziąć byka za rogi it's high time we took the bull by the horns i pozbyć się niektórych okropnych nawyków. A zatem dokładnie przypatrzcie się liście dziesięciu najczęściej popełnianych grzechów językowych i postarajcie się już nigdy nie wpadać w sidła banalnej / dziwacznej / szalenie skomplikowanej (niepotrzebne skreślić) gramatyki angielskiej.

  She looks beautifully.
  She looks beautiful.
Dlaczego???
To proste. Po czasownikach: to look=wyglądać, to feel=czuć, to smell=pachnieć, to taste=smakować oraz to sound=brzmieć; zawsze występuje przymiotnik.


Can I have a glass of milk?'
  "Please."
  "Here you are."
Dlaczego???
Mówimy "Please", jeśli prosimy żeby ktoś coś dla nas zrobił; "Here you are", kiedy komuś coś wręczamy.


  How does your girlfriend look like?
  What does your girlfriend look like?
Dlaczego???
No cóż, mówimy albo What does she look like?, jeśli nie mamy bladego pojęcia jak słodkie dziewczę wygląda, albo How does she look?, jeśli dziewczynę znamy, ale wiemy, że jej wygląd uległ zmianie.


  How do you call it?
  What do you call it?
Dlaczego???
Bo tak już jest.


  When I will come home, I will call you.
  When I come home, I will call you.
Dlaczego???
Zasada jest prosta: po when, after, as soon as, till, untill stosujemy czas Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty.


  If I will have time, I will surf the Net.
  If I have time, I will surf the Net.
Dlaczego???
Podobnie: po if w pierwszym okresie warunkowym Conditional I wstawiamy czasownik w Present Simple.


  I met three handsome mens in the pub.
  I met three handsome men in the pub.
Dlaczego???
Men to nieregularna forma liczby mnogiej rzeczownika man. Końcówki -s nie dodajemy także do women i children.


  I must to go.
  I must go.
Dlaczego???
Bułka z masłem. Po must i innych czasownikach modalnych Modal Verbs używamy bare infinitive ..czyli GOŁEGO BEZOKOLICZNIKA ... bez TO.


  The dog is before the fireplace.
  The dog is in front of the fireplace.
Dlaczego???
Before i after odnoszą się do czasu, in front of oraz behind do przestrzeni.


  Where did you be last night?
  Where were you last night?
Dlaczego???
Pytania z czasownikiem to be tworzymy przez inwersję, a nie przy pomocy operatorów do / does / did.


Well, enough of it. Jeśli dotarliście aż do tego miejsca (gratuluję), wszystko rozumiecie (podziwiam), myślicie, że najgorsze już za Wami (dementuję), zapraszam do kolejnego Grammar Corner już za dwa tygodnie. Mowa będzie o krótkich i kłopotliwych słówkach, które często się nam mylą - czyli o zaimkach, a po angielsku: Pronouns.
So, join us!horizon