FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Extras

Biblioteka

Library / Self-study centre

Uczestników naszych kursów zachęcamy do korzystania ze zbiorów biblioteki lingwistycznej, zgromadzonych w siedzibach szkoły w Radomsku i w Piotrkowie Trybunalskim.

Zbiory te, systematycznie wzbogacane o nowe pozycje, mogą być wypożyczane do domu, bądź też służyć doskonaleniu umiejętności w formie samodzielnej pracy na miejscu.

Nasi uczniowie mogą korzystać m.in. z książek do gramatyki angielskiej, słowników; pozycji służących doskonaleniu słownictwa oraz poszczególnych umiejętności językowych; książek oraz kaset pomagających w przygotowaniu się do egzaminów Cambridge, jak i egzaminu dojrzałości.

Dla osób lubiących dużo czytać szczególnie polecamy książki typu Graded Readers (znane tytuły beletrystyczne w formie uproszczonej, dostosowane do różnych poziomów opanowania języka), jak i pisane autentycznym językiem angielskim powieści z działu Authentic Reading dla osób zaawansowanych.

Oprócz tego, każdy uczestnik kursu może korzystać z prenumerowanych przez nas czasopism. Obecnie P.P.J.O. "Horizon" prenumeruje czasopisma językowe o różnym poziomie trudności: CLICK - elementary, CROWN - pre-intermediate, TEAM - intermediate, Club - upper-intermediate. Dla osób zaawansowanych polecamy CURRENT, THE WORLD OF ENGLISH oraz NEWSWEEK, z których chętnie korzystają zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Zapoznaj się z naszymi zbiorami, przyjdź i wypożycz bądź skorzystaj na miejscu.


horizon