FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Ankieta 2009/2010

Ankieta ewaluacyjna roku szkolnego 2009/2010 w P.P.J.O. "HORIZON"


legenda

Jak ocenia Pan/Pani:


  1. Postęp swój / dziecka Postęp swój/dziecka
  2. Lektora Lektora
  3. Podręczniki Podręczniki
  4. Materiały dodatkowe Materiały dodatkowe
  5. Całość kursu Całość kursu

horizon