FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Courses and levels

Summer English

Intensywne kursy wakacyjne

15 lat + / 19 lat +


Poziom Krótka charakterystyka poziomu
Intermediate Poszerzona znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem znanych sytuacji językowych; liczne błędy w zakresie dokładności i płynności mówienia, doborze słownictwa i struktur gramatycznych; poziom egzaminu PET.
Pre-intermediate Samodzielna komunikacja językowa uwzględniająca proste i praktyczne sytuacje; częste kłopoty z dokładnością i płynnością wypowiedzi, doborem słownictwa i organizacją mówienia w sytuacjach nieznanych.
Elementary Ograniczona znajomość języka angielskiego odpowiadająca podstawowym potrzebom i prostym sytuacjom codziennej komunikacji.


Charakterystyka kursu


  • WIEK 15 lat +

  • LICZBA POZIOMÓW 3

  • INTENSYWNOŚĆ 12h lekcyjnych tygodniowo (trzy dni w tygodniu)

100 h lekcyjnych w ciągu dwumiesięcznego kursu


  • SPECYFIKA Tematyka zajęć jak w przypadku typowego kursu

ogólnego. Zajęcia po cztery godziny w tygodniu,

z reguły w poniedziałki, środy i czwartki, w ciągu ośmiu tygodni lipca i sierpnia, do południa bądź popołudniu. Idealny dla osób chcących uzupełnić braki na danym poziomie bądź dla ambitnych, pragnących zaliczyć jeden poziom w ciągu dwóch miesięcy intensywnej pracy nad językiem.


  • POCZĄTEK NAUKI pierwszy tydzień lipca danego roku

  • KONIEC NAUKI ostatni tydzień sierpnia tego samego roku


  • TOK NAUKI Uczniowie przechodzą przez 1 poziom nauczania

(Elementary, Pre-intermediate lub Intermediate).


  • KONTYNUACJA Po ukończeniu kursu wakacyjnego słuchacz może

kontynuować naukę na kolejnym poziomie nauczania w trakcie kursu całorocznego od wrześniahorizon