FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Courses and levels

One-to-one - Język angielski indywidualnie z lektoremw domu lub w szkole

One-to-one

Język angielski indywidualne z lektorem • Charakterystyka program nauczania maksymalnie dostosowany

do indywidualnych potrzeb słuchacza pod względem intensywności, długości trwania oraz specyfiki kursu


 • Elastyczność zajęcia w siedzibie szkoły lub w domu klienta


 • Kto najczęściej korzysta z zajęć indywidualnych typu One-to-one?


     • młodzież pragnąca przygotować się do egzaminów Cambridge, Nowej Matury lub do studiów językowych

     • pracownicy firm i instytucji mających do czynienia z językiem angielskim w pracy zawodowej (pisanie faksów, obsługa telefoniczna, korespondencja, wizyty zagraniczne, etc.)

     • osoby wyjeżdżające do pracy zagranicę, pragnące w intensywny sposób podszlifować swój angielski

________________________________________________________________horizon