FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Courses and levels

Kurs przygotowawczy do międzynarodowego egzaminu

First Certificate in English (FCE)


Poziom Krótka charakterystyka poziomu
Upper-intermediate II Bardzo dobra znajomość wszystkich aspektów języka na poziomie zaawansowanym, nawet w sytuacjach trudnych; przypadkowe, mniejsze błędy , które nie mają wpływu na komunikację;
końcowy etap przygotowań do egzaminu FCE.
Upper-intermediate I Skuteczna komunikacja językowa z wyłączeniem sytuacji bardzo trudnych ; nieliczne błędy w dokładności i płynności wypowiedzi, doborze struktur językowych i słownictwa oraz organizacji wypowiedzi, które nie mają wpływu na komunikację ;
pierwszy etap przygotowań do egzaminu FCE.


Charakterystyka kursu


 • WIEK młodzież / dorośli

 • LICZBA POZIOMÓW 2

 • INTENSYWNOŚĆ 4h lekcyjne tygodniowo (dwa dni w tygodniu)

128 h lekcyjnych rocznie


 • SPECYFIKA Kurs trwa dwa lata (w sumie 256 godzin lekcyjnych)

Realizuje się go w oparciu o podręcznik przygotowany specjalnie dla kandydatów do FCE. Regularnie powtarzane są i rozwijane konstrukcje gramatyczne i słownictwo z poprzednich poziomów nauczania. Duży nacisk kładziony jest na ćwiczenie technik zdawania egzaminu. Ostatni trymestr nauki poświęcony jest głównie na rozwiązywanie testów symulujących poszczególne części egzaminu.


 • POCZĄTEK NAUKI młodzież: 15 lat wzwyż

dorośli: 19 lat wzwyż


 • TOK NAUKI Uczniowie przechodza przez 2 roczne etapy nauki

( Upper-intermediate I do Upper-Intermediate II)


 • KONTYNUACJA Po ukończeniu kursu przygotowawczego do egzami-

nu FCE uczeń jest kwalifikowany na poziom ADVANCED I, który jest jednocześnie pierwszym rokiem przygotowania do egzaminu CAE.

Charakterystyka egzaminu

First Certificate in English (FCE) • Co to jest FCE?


Egzamin Cambridge First Certificate in English jest najbardziej popularnym i najczęściej zdawanym z serii pięciu międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego organizowanych przez Uniwersytet Cambridge (są to kolejno: KET, PET, FCE, CAE, Proficiency). Egzamin FC potwierdza czynną znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.


 • Z jakich części składa się egzamin?


PAPER 1 - Reading (czytanie ze zrozumieniem)

PAPER 2 - Writing (pisanie)

PAPER 3 - Use of English (gramatyka / słownictwo)

PAPER 4 - Listening (rozumienie ze słuchu)

PAPER 5 - Speaking (mówienie)


 • W jakim wieku najlepiej przystąpić do FCE?


Wskazane jest aby do egzaminu przystępowały osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 15 roku życia, charakter zadań egzaminacyjnych oraz ich problematyka wymagają bowiem od kandydata dojrzałości emocjonalnej i intelektualnej.


 • Co trzeba umieć rozpoczynając przygotowania?


Zalecane jest, aby osoby rozpoczynające przygotowanie do egzaminu FCE miały za sobą około 400 godzin nauki na kursie, który w równomierny sposób rozwijał 4 podstawowe sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) oraz zapoznawał ze strukturami gramatycznymi oraz leksyką do poziomu średnio zaawansowanego (jak np. oferowany przez P.P.J.O. ‘HORIZON’ kurs języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych).


 • Jak często i gdzie przeprowadza się egzaminy FCE?


W Polsce egzamin FCE przeprowadza British Council w swoich ośrodkach (np. w Łodzi lub w Częstochowie) dwa razy do roku, w grudniu i w czerwcu. Około 3 miesiące przed przystąpieniem do egzaminu należy dokonać zapisu i uiścić opłatę za egzamin. P.P.J.O. ‘HORIZON’ pośredniczy w załatwianiu wszelkich formalności związanych z rejestracją na egzamin.


 • Do czego uprawnia certyfikat zdanego egzaminu FCE?


Posiadanie świadectwa zdanego egzaminu FCE jest dobrze widziane przez pracodawców: zwłaszcza takich dziedzinach jak bankowość, działalność handlowa, praca biurowa, etc.

W przypadku młodzieży licealnej, egzamin FCE zwalnia z obowiązku zdawania nowej matury na poziomie podstawowym (nie rozszerzonym).


horizon