FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Courses and levels

Kids Beyond The Horizon

Angielski dla dzieci od lat 5

Metoda i techniki nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 5-7 lat dostosowane są do ich poziomu rozwojowego oraz preferowanych form aktywności. Nauka odbywa się głównie w formie zabawy, w niewielkich grupach osobowych, w życzliwej i bezstresowej atmosferze i skoncentrowana jest przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Wykorzystując wyjątkową zdolność dzieci 5-7 letnich do naśladowania, szczególny nacisk kładziemy na imitację i częste powtarzanie (reprodukcję) wyrazów, zwrotów, zdań, mini-dialogów, wierszyków, wyliczanek, tekstów piosenek itp. Proces przyswajania języka odbywa się z aktywnym wykorzystaniem:

  • bajek
  • historyjek
  • opowiadań
  • środków wizualnych
  • gestów i mimiki
  • ćwiczeń manualnych (rysowanie, kolorowanie, wycinanie)
  • i zabaw ruchowych

horizon