FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Courses and levels

In-company - Język angielski dla firm i instytucji

In-company

Język angielski dla firm i instytucji  • Charakterystyka program nauczania maksymalnie dostosowany

do potrzeb firmy lub instytucji pod względem intensywności, długości trwania oraz specyfiki działalności

  • Procedura wstępna analiza potrzeb danej firmy oraz testy

diagnostyczne docelowej grupy pracowników

  • Elastyczność zajęcia na terenie firmy lub w siedzibie szkoły


  • Rodzaje kursów kursy ogólne / biznesowe / bankowość /

medycyna etc. (w zależności od potrzeb)horizon