FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Courses and levels

Business English - Kurs przygotowawczy do międzynarodowego egzaminu biznesowego BEC vantage

Business English

Kurs przygotowawczy do międzynarodowego egzaminu biznesowego BEC vantage

Poziom Krótka charakterystyka poziomu
Upper-intermediate II Bardzo dobra znajomość wszystkich aspektów języka na poziomie zaawansowanym, nawet w sytuacjach trudnych; przypadkowe, mniejsze błędy , które nie mają wpływu na komunikację;
końcowy etap przygotowań do egzaminu BEC vantage.
Upper-intermediate I Skuteczna komunikacja językowa z wyłączeniem sytuacji bardzo trudnych ; nieliczne błędy w dokładności i płynności wypowiedzi, doborze struktur językowych i słownictwa oraz organizacji wypowiedzi, które nie mają wpływu na komunikację;
pierwszy etap przygotowań do egzaminu BEC vantage.


Charakterystyka kursu


 • WIEK dorośli

 • LICZBA POZIOMÓW 2

 • INTENSYWNOŚĆ 6h lekcyjnych tygodniowo (dwa dni w tygodniu)

192 h lekcyjnych rocznie


 • SPECYFIKA Kurs trwa dwa lata (w sumie 384 godzin lekcyjnych).

Realizuje się go w oparciu o podręczniki przygotowane specjalnie dla kandydatów do BEC vantage (np. Market Leader Intermediate / Upper-intermediate). Zakres tematyczny kursu obejmuje takie zagadnienia jak: globalizacja, tworzenie marek, przejmowanie i łączenie się firm, style zarządzania, handel internetowy, analizy przypadku. Ostatni trymestr nauki poświęcony jest głównie na rozwiązywanie testów symulujących poszczególne części egzaminu.


 • POCZĄTEK NAUKI dorośli: 19 lat wzwyż


 • TOK NAUKI Uczniowie przechodzą przez 2 roczne etapy nauki

( Upper-intermediate I do Upper-Intermediate II)


 • KONTYNUACJA Po ukończeniu kursu przygotowawczego do egzami-

nu BEC II uczeń jest kwalifikowany na poziom ADVANCED I, który jest jednocześnie pierwszym rokiem przygotowania do egzaminu BEC higher.


Charakterystyka egzaminu

BEC vantage • Co to jest BEC vantage?


Egzamin BEC vantage (do niedawna określany jako BEC II) jest biznesowym odpowiednikiem egzaminu FCE, będąc jednocześnie drugim spośród trzech egzaminów typu biznesowego organizowanych przez Uniwersytet Cambridge (są to kolejno: BEC preliminary, BEC vantage i BEC higher). Egzamin BEC vantage potwierdza czynną znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym w sytuacjach związanych z pracą i biznesem.


 • Z jakich części składa się egzamin?


Reading / Writing (czytanie ze zrozumieniem / pisanie) - 90 minut

Listening (rozumienie ze słuchu) - 35 minut

Speaking (mówienie) - 12 minut


 • Jak oceniany jest egzamin BEC vantage?


Podobnie jak w przypadku egzaminu FCE obowiązuje tu 5 stopniowa skala:

A / B / C – egzamin zaliczony (passing grades)

D / E – brak zaliczenia (failing grades)


 • Co trzeba umieć rozpoczynając przygotowania?


Zalecane jest, aby osoby rozpoczynające przygotowanie do egzaminu BEC vantage miały za sobą około 400 godzin nauki na kursie, który w równomierny sposób rozwijał 4 podstawowe sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) oraz zapoznawał ze strukturami gramatycznymi oraz leksyką do poziomu średnio zaawansowanego (jak np. oferowany przez P.P.J.O. ‘HORIZON’ kurs języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych).


 • Jak często i gdzie przeprowadza się egzaminy BEC?


W Polsce egzamin BEC przeprowadza British Council w swoich ośrodkach (np. w Łodzi lub w Częstochowie) dwa razy do roku, na przełomie maja i czerwca oraz na przełomie listopada i grudnia. Około 3 miesiące przed przystąpieniem do egzaminu należy dokonać zapisu i uiścić opłatę za egzamin. P.P.J.O. ‘HORIZON’ pośredniczy w załatwianiu wszelkich formalności związanych z rejestracją na egzamin.


 • Do czego uprawnia certyfikat zdanego egzaminu BEC?


Posiadanie świadectwa zdanego egzaminu BEC jest dobrze widziane przez pracodawców zwłaszcza w takich dziedzinach jak bankowość, działalność handlowa, praca biurowa, etc. Egzaminy BEC vantage oraz BEC higher wymagane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od przewodników wycieczek zagranicznych, a przez Urząd Służby Cywilnej od kandydatów na urzędników państwowych.


horizon