FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Courses and levels

Formularz dla początkujących

 • Imię:  
 • Nazwisko:  
 • E-mail:  
 • Data urodzenia:  
 • Miejsce urodzenia:  
 • Miejsce zamieszkania:  
 • Kod pocztowy:  
 • Ulica:  
 • Wiek/klasa:  
 • Numer telefonu:  
 • Preferowany typ kursu:
  2 godziny tygodniowo  
  4 godziny tygodniowo  
 • Uwagi:  

Z jakiego źródła dowiedział się Pan/Pani o istnieniu P.P.J.O. HORIZON ?

 • z prasy
 • z telewizji NTL
 • z reklam ulicznych
 • z Internetu
 • od uczniów HORIZONu
 • z innych źródeł (jakich, wpisać poniżej)

Dziękujemy.


horizon