FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Courses and levels

Język angielski dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

Na naukę języka nigdy nie jest za wcześnie. Dzieci posiadają naturalny dar jego przyswajania. Posiadają plastyczne organy wymowy, co ułatwia im imitację, mają łatwość powtarzania oraz niezwykle wyczulony słuch. Ponadto cechuje je łatwość i potrzeba komunikowania się. Badania wykazują, że mózg ludzki najintensywniej rozwija się do 7 roku życia, dlatego też przedział wiekowy 3-5 lat wydaje się być doskonałym momentem do podjęcia nauki języka obcego. Im wcześniej dziecko ją rozpocznie, tym większe prawdopodobieństwo, że opanuje język obcy w stopniu zbliżonym do języka ojczystego.

Podstawowe założenia organizacyjne to:

 • nauka w małych grupach – maksimum 6 osobowych
 • dwie 30 minutowe sesje zajęć w tygodniu
 • wykorzystanie metod, technik i środków nauczania takich jak:
  • rymowanki
  • piosenki
  • historyjki obrazkowe
  • gry i zabawy językowe
  • marionetki, pacynki, kukiełki
  • karty obrazkowe
  • przedmioty codziennego użytku
  • tablice interaktywne
  • TPR*

*Total Physical Response – metoda reagowania całym ciałem, szczególnie polecana ze względu na dużą aktywność psychoruchową dzieci


horizon