FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

Courses and levels

Formularz dla mających już kontakt z językiem

 • Imię  
 • Nazwisko:  
 • E-mail:  
 • Data urodzenia:
 • Miejsce urodzenia:  
 • Miejsce zamieszkania:  
 • Kod pocztowy:  
 • Ulica:  
 • Wiek/klasa:  
 • Numer telefonu:  
 • Preferowany typ kursu:  
     2 godziny tygodniowo
    4 godziny tygodniowo
 • Uwagi:  

Jak wyglądał Pan/Pani dotychczasowy kontakt z językiem angielskim?

 • Ile lat nauki?  
 • Ile godzin tygodniwo?  
 • Z jakiego podręcznika?  
 • Nazwa szkoły/nazwisko lektora:  
 • Z jakiego źródła dowiedział się Pan/Pani o istnieniu P.P.J.O. HORIZON?  

Dziękujemy.


horizon